Privacy

Spotta streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze medewerkers en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten.

Jouw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om jouw interesse in een vacature of invulling van een dienst vast te leggen. In tweede instantie om in het kader van ons werkgeverschap informatie te kunnen toesturen. Persoonsgegevens zijn dus uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en worden slechts gedeeld met afdeling recruitement, afdeling HR en de leidinggevende van de betreffende vacature of dienst.

Welke gegevens leggen wij vast?

De sollicitatie verloopt van email aan onze HR afdeling. Deze afdeling legt de gegevens, waaronder:

  • Naam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Woonadres
  • Telefoonnummer
  • Emailadres

Je e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om eventuele vragen die je hebt te kunnen beantwoorden. Ook gebruiken wij je e-mailadres om met je te kunnen communiceren.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Spotta bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. Bij een gerichte sollicitatie zullen de gegevens verwijderd worden als de vacature is ingevuld. Bij een open sollicitatie zullen we maximaal 1 jaar de gegevens bewaren.

Wijzigingen

Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

Vragen

Voor vragen over deze verklaring of over de producten en diensten kun je contact opnemen met Spotta via het contactformulier. Je kunt Spotta telefonisch bereiken op 088 868 2200, van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.